Mededelingen

 • Een gestroomlijnd inkoopproces

  News

  Het principe van three way matching. Elk bedrijf wil een inkoopproces dat gestroomlijnd verloopt. Waarom? Stel dat je iets bestelt en iemand anders binnen het bedrijf ontvangt de bestelling. Blijkt dat de bestelling niet volledig is maar diegene die de bestelling ontvangt weet dit niet en keurt die goed. Op dat moment komt er ook een factuur toe die de oorspronkelijke bestelling weergeeft. Nog iemand anders keurt die goed en plots wordt een verkeerde factuur betaald. Zoals u ziet zijn deze manuele handelingen onderhevig aan fouten en is bovendien niet efficiënt. Dit kan opgelost worden door systematisch het three way matching principe toe te passen in het bedrijf op basis van een geautomatiseerd inkoopproces: De ontvangen factuur, de bestelling opgemaakt door de organisatie en het bewijs van de goederenontvangst kunnen gematcht worden met elkaar door deze processen te automatiseren. Matching refereert dan naar de vergelijking van diverse factuuronderdelen zoals aantallen, eenheden, prijs per stuk, datum en naam leverancier. Dit automatiseren kan heel eenvoudig met het beheerssysteem Winbooks Logistics (lokaal op netwerk) of het luik commercieel beheer van Winbooks on Web (online). Vraag er naar via onze contactpagina. Het Pacom team

  Read More
 • Pacom Infrastructure

  GDPR

  News

  General data protection regulation: Wat houdt dit in? De GDPR is een Europese richtlijn die bedrijven beperkingen opleggen rond het verzamelen van persoonsgegevens. Deze ligt vast voor alle lidstaten van de Europese Unie en dus ook voor alle bedrijven en organisaties. Ze krijgen de tijd tot 28 mei 2018 om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Concreet komt het er op neer dat alle persoonsgegevens op een duidelijke beveiligde manier moeten worden opgeslaan en het delen van die informatie binnen uw IT infrastructuur of naar andere organisaties toe overzichtelijk wordt gecommuniceerd. Met andere woorden leg je een data register aan waarin je al deze verwerkingen zorgvuldig bijhoudt. Persoonlijke data mag je ook niet onbeperkt bewaren. Gegevens van prospects of cv’s van sollicitanten zullen bijvoorbeeld geen jaren in je bezit mogen blijven. Maar, in kaart brengen is niet genoeg. Je moet het ook kenbaar maken, bijvoorbeeld in een privacyverklaring. Zorg er daarom voor dat je overeenkomsten, algemene voorwaarden, bestelbons en privacyverklaringen conform zijn aan de nieuwe wetgeving. Het is ook zo dat er strenger wordt toegezien op persoonlijke datalekken. Hier schrijft de GDPR voor dat er adequate procedures moeten opgesteld worden om datalekken op te sporen, te rapporteren en te onderzoeken. Indien misbruik wordt gemaakt van dit datalek moet dit gemeld worden aan de privacycommissie en de betrokken gedupeerden. Het sterk beveiligen van uw data om zo datalekken te voorkomen is waar Pacom in de bres kan springen. Daarom bent u maar beter goed beveiligd en zeggen we "beter voorkomen dan genezen"! Indien u meer wenst te weten hoe Pacom uw IT infrastructuur kan beveiligen, contacteer ons gerust. Groeten, Het Pacom Team PS: Voor meer informatie over de GDPR regelgeving, surf naar de website van de privacycommissie.

  Read More